Leefmilieu Brussel zoekt IT-project manager (h/f/x)

Job title:

Leefmilieu Brussel zoekt IT-project manager (h/f/x)

Company:

Job description

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duurHavenlaan 86Chuman.resources [at] leefmilieu.brusselsSolliciteren tot 12 dec 2024BedrijfsdetailsLeefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, onderafdeling EPB.FunctieJe bent verantwoordelijk voor het operationele beheer van verschillende projecten binnen de onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen) in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwenJe zal deel uitmaken van het team dat de renovatiestrategie Renolution heeft opgesteld.Deze strategie werd op 25 april 2019 goedgekeurd en beoogt de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch te verminderen.Meer info:In dit kader zal je aan de slag gaan als project manager van IT-projecten in de onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen). Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van een ambitieuze EPB-reglementering die toelaat de doelstellingen van morgen te bereiken. Daartoe bepaalt ze de eisen en bezorgt de toe te passen procedures en berekeningsmethodes, de tools en softwareprogramma’s die nodig zijn voor de uitvoering van de EPB-reglementering.TakenAls IT-project manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van IT-projecten met naleving van de planning en de vereiste kwaliteit.Je rol zal echter uitgebreider zijn dan die van een project manager, aangezien je je projecten zal beheren vanaf de identificatie van de behoeften tot en met het onderhoud, via de analyse en het opstellen van bestekken.

 • Je zorgt ervoor dat je de beroepsprocessen binnen de onderafdeling EPB begrijpt;
 • Je onderneemt de nodige acties om de prestaties van de organisatie te optimaliseren, in het bijzonder door de verschillende EPB-luiken te vereenvoudigen en op elkaar af te stemmen;
 • Je zorgt voor de coherentie van de gebruikte technologieën en voor het gebruik van gewestelijke digitale oplossingen;
 • Je behandelt ontwikkelingsaanvragen voor het aanpassen van bestaande applicaties, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties;
 • Je plant de verschillende projecten op een realistische manier;
 • Je rapporteert regelmatig over de voortgang van projecten en zorgt voor een goede communicatie tussen de verschillende betrokken partijen;
 • Je zorgt voor de follow-up van de projecten en ziet erop toe dat elk project goed georganiseerd is;
 • Je zorgt ervoor dat alle projecten op elkaar aansluiten;
 • Je beheert het change management-proces;
 • Je treedt op als motivator, adviseur en facilitator voor het beroep en het management en werkt nauw met hen samen;
 • Je voert bedrijfsanalyses uit van aanvragen, waarbij je nauw samenwerkt met de functioneel analist, de gebruikers, de ICT-dienst en de externe leveranciers;
 • Je creëert en beheert de backlog in samenwerking met het management en het beroep;
 • Je zorgt ervoor dat je overheidsopdrachten goed worden beheerd (in samenwerking met de dienst overheidsopdrachten).

Sterke analytische vaardigheden:

 • Je bent in staat multidisciplinaire en complexe analyses van gevarieerde omvang uit te voeren met verschillende betrokken partijen die je zal moeten mobiliseren;
 • Je bent betrokken bij het opstellen van bestekken;
 • Je neemt deel aan diverse interne of externe vergaderingen.

ProfielDiploma*Master, bij voorkeur in informatica

 • Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring als project manager en/of business analist.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.Kennis

 • Kennis van hybride projectmethoden (combinatie van Waterfall en Scrum/Agile).
 • Je bent in staat om BPMN-diagrammen te tekenen en te interpreteren.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Nederlands en in het Frans.
 • Kennis van overheidsopdrachten.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: Microsoft 365.
 • Kennis van energieprestaties in de bouwsector is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris

in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie) * Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie

 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?Solliciteer via onze website (cv en motivatiebrief).Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Expected salary

Location

Bruxelles

Job date

Thu, 14 Mar 2024 03:26:37 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location