tanszékvezető

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Job title:

tanszékvezető

Company:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Job description

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A tanszék oktatói és tudományos tevékenységének irányítása, a tanszék
képviselete az Egyetem és a Kar vezető szervei előtt. A nyertes pályázónak gondoskodnia kell a tantárgyak
színvonalas oktatásáról, a képzési programok és tematikák folyamatos korszerűsítéséről, az akkreditációs,
minőségbiztosítási követelmények teljesítéséről. A tanszékvezető felelős a hallgatók tanszékhez kötődő tanulmányi
ügyeinek kezeléséért. A kinevezendő tanszékvezetőnek oktatóként feladata: mindhárom alapszakon (csecsemő- és
kisgyereknevelő, óvodapedagógus, tanító), valamint a mesterszakokon (gyermekkultúra, kulturális mediáció)
elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása, valamint szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok témavezetése.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Középvezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. A pályázatok
benyújtásának módja: elektronikus úton Pálfalvi Judit hivatalvezető részére a [email protected] e-mail címen
keresztül. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024. július 1-től 2029. június 31- ig szól.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő;
illetmény/ zetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes
adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség
 Magyar állampolgárság
https://kozszolgal asadmin.ksz.gov.hu/JobAd/Info/59346
1/2
2024. 04. 08. 8:44
Ál áshirdetés adatlap – KHRR.Kozszolgal as.Web
Elvárt végzettség/képesítés:
 8. PhD/DLA, doktori fokozat , Egyéb végzettség, egyetemi végzettség, PhD, sikeres habitusvizsgálat
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 Pályázati feltételek:
 angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 a tanító- és óvóképzésben, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben legalább 10 éves tapasztalat
 társadalomtudományi, neveléstudományi tudományos tevékenység
 legalább 10 éves kutatói és tudományszervezési tapasztalat
 legalább 5 éves vezetői tapasztalat
 MS Of ce (irodai alkalmazások) gyakorlott felhasználói ismerete
 rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredmények
 aktív tagságok szakmai szervezetekben
 nemzetközi tudományos kapcsolatrendszer
 a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 Elvárt kompetenciák:
 jó kommunikációs készség
 jó szervezési készség
 jó együttműködési készség
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz
 a pályázó vezetői programja, publikációs jegyzék
 egyetemi végzettséget igazoló okirat másolata
 PhD fokozatot tanúsító okirat másolata
 idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata
 belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez
 sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó
esetén nem szükséges)
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:
 internetes alkalmazások és mesterséges intelligencia alkalmazások ismerete felhasználói szinten
 hallgatói kutatások, szakdolgozati munkák irányítása
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.07. 23:59
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.09. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.elte.hu/allaspalyazatok
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.07.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Expected salary

Location

Budapest

Job date

Wed, 10 Apr 2024 06:06:16 GMT

To help us track our recruitment effort, please indicate in your email/cover letter where (vacanciesin.eu) you saw this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location